Code of conduct

Bara schysta produkter!

De framtagna artiklarna från vårt sortiment är utvalda med yttersta omsorg. Vilket försäkrar uppfyllelse av alla lämpliga lagar, reglemente och sociala ansvar.

Lagar!

Vi tror bestämt att iakttagande av lagar, reglemente och social standard är primär och nödvändig för alla internationella företag av kvalitet som huvudsakligen vill upprätthålla tilliten hos sina kunder. Vi är därför engagerade till att försäkra att våra produkter samt service uppfyller alla relevanta EU produkt, säkerhet, hälsa och miljö regler samt föreskrifter. Rich Port arbetar fortlöpande med att förbättra miljö genom val av "rätt" produkter och vi agerar för minskat barnarbete

ILO:s kärnkonvetioner!

Att erbjuda produkter som har rutiner där vi arbetar aktivt med att minska barnarbete runt om i världen är för oss en självklarhet. Fortlöpande arbetar vi med vårt kvalitetsledningsystem där det ingår rutiner för bedömningar av våra underleverantörer. Rich Port är aktiva enligt ILO:s kärnkonvetioner, vilket i sin tur borgar för att ni som slutkund erhåller inte bara kvalitativa lösningar utan även erhåller produkter med genomtänkt etik och en hög miljömedvetenhet. Rich-Port har givetvis kollektivavtal.